The Ring Factory – The Ring Factory de Natural Gos – Centro de adiestramiento canino
Alt Control i Obediència
Participem en concursos nacionals i a França
Alt Nivell en Atletisme, Control y Comunicació

Màxima excel·lència en obediència, atletisme i control de l’instint de presa.

Què és el Ring?

Natural Gos ofereix aquest innovador esport, que porta anys practicant-se a França, i que posa a prova l’ensinistrament caní d’alt nivell.
Logo The Ring Factory

El ring és un esport caní amb un programa exigent, ja que la seva pràctica fa honor a l’objectiu principal d’aquest esport que és el millorament de les races, aconseguint amb aquest fi gossos d’elit rigorosament seleccionats.

Descripció general del Ring.

El Ring (o Ring Francès) és un esport caní que posa a prova varies qualitats genètiques, habilitats de treball d’agilitat, obediència, control i gestió d’instints de presa del gos, així com la preparació tècnica per part del equip (gos, guia i home d’atac).

Requereix un ensinistrament avançat en obediència i preparació física per poder assolir un progressiu nivell competitiu, i per poder portar a la màxima expressió les qualitats de cada gos, pel que no és apte per a qualsevol, i tot i que està obert a un rang obert de races, es requereix una selecció prèvia per comprovar la seva qualitat i predisposició a realitzar aquest esport.

Es necessita constànciapaciènciaperseverància i esperit de superació per part del propietari per aconseguir imprimir en el seu gos una avançada preparació tècnica, física i mental. Aquesta mateixa exigència s’aplica a la resta de participants en els certàmens competitius, ja que l’organització requereix del coneixement del reglament i els seus tecnicismes per part del jutge, secretari, jurat i els altres auxiliars tècnics que formen part del jurat, així com de l’home d’atac.

Nivells de Competició del Ring

Existeixen 3 nivells competitius i una preselecció per a poder competir.
Brevet:
 • Selecció
El Principi

Grau honorari per gossos de defensa en possessió del carnet de treball i complir amb les condicions de raça, fisiològiques, de pedigree, salut, inscripció i afiliació en un Club de Treball certificat, etc. Es tracta d’una preselecció abans de poder concursar en el primer nivell de Ring Francès i només s’avaluen les etapes d’obediència i protecció.
Els exercicis del Brevet són els següents, en ordre:

 1. Suite en laisse (seguiment en corretja) 4
 2.  Appât lancé (refús de menjar llençat)(un) 10
 3. Suite sans laisse (chien muselée)Seguiment sense corretja (gos amb morrió). 8
 4. Absència del Conductor durant un minut (gos estirat) 10
 5. Defensa del Conductor (es realitzen trets durant el transcurs de l’exercici).30
 6. Atac de front a 30 metres (duració 15’’) 30

Actitud general 8
Total 100

Ring 1:
 • Nivell 1 Competitiu
Iniciació

QUALIFICACIÓ EN EL NIVELL I: Tot gos titular d’un Brevet de gos de defensa pot ser presentat al nivell I dels concursos de ring..
És una rutina sense descansos que té una durada de 20 minuts.
Aquest nivell comprèn els exercicis següents:

 1. 1 Salt (a escollir): tanca (de 90 cm a 1 m) longitud (3m a3’50 m) empalissada (de 1’70 m a 1’90 m)12
 2. Seguiment amb corretja 4
 3. Seguiment sense corretja (gos amb morrió) 8
 4. Absència del conductor durant un minut (gos estirat) 10
 5. Devolució d’un objecte llençat (apport llençat) 4
 6. Posicions (gos estirat o assegut a l’inici de l’exercici) 20
 7. Refús d’aliments llençats (4) (no hi ha menjar al terra) 10
 8. Atac de front 30
 9. Defensa del Conductor 30
 10. Atac en fugida 30
 11. Atac amb revòlver 30

Actitud general 12
Total 200

Ring 2:
 • Nivell 2 Competitiu
Progrés

QUALIFICACIÓ EN EL NIVEL II: Tot gos que hagi obtingut 2 vegades 160 punts o més en el nivell I (sota dos jutges diferents) pot ser presentat al nivell II dels Concursos de RIng..
És una rutina sense descansos que té una durada de 30 minuts.
Aquest nivell comprèn els exercicis següents:

 1. Salt de longitud de 3m a 3’50 m 12
 2. Salt de tanca 90 cm a 1’10 cm 16
 3. Salo de empalissada 1’70 m a 1’80 m 10
 4. Seguiment amb corretja 4
 5. Seguiment sense corretja (gos amb morrió) 8
 6. Absència del conductor durant un minut (assegut o estirat) 10
 7. Devolució d’un objecte llençat (apport llençat) 4
 8. Devolució de l’objecte a la vista (apport vist) 8
 9. Posicions (gos de peu, estirat o assegut a l’inici) 20
 10. Refús d’aliments llençats (llençats + en el terra) (4+6) 20
 11. Atac de front 30
 12. Defensa del Conductor 30
 13. Atac en fugida 30
 14. Atac amb revòlver (amb vigilància) 30
 15. Recerca i acompanyament del H.A 40

Actitud general 28
Total 300

Ring 3:
 • Nivell 3 Competitiu
Elit Canina

QUALIFICACIÓ EN EL NIVELL III: Tot gos que hagi obtingut dos vegades 240 punts en el nivell II (sota dos jutges diferents) pot ser presentat al nivell III dels Concursos de Ring..
Tot i que té els mateixos requisits que l’anterior, les proves requereixen afinar al màxim l’atenció i disciplina, ja que es tracta d’una rutina sense descansos que té una duració més llarga, de 40 minuts.
Aquest nivell comprèn els exercicis següents:

 1. Salt de longitud de 3m a 4’50 m 20
 2. Salt de tanca 90 cm. a 1’20 m 20
 3. Salt d’empalissada 1’70 m a 2’30 m 20
 4. Enviament cap endavant 12
 5. Seguiment amb corretja 4
 6. Seguiment sense corretja (gos amb morrió) 8
 7. Absència del conductor durant un minut (assegut o estirat) 10
 8. Apport llençat 4
 9. Apport vist 8
 10. Apport abandonat 8
 11. Posicions (gos de peu, estirat o assegut a l’inici) 20
 12. Refús d’aliments llençats (llençats + en el terra) (4+6) 20
 13. Atac de front 30
 14. Atac en fugida 30
 15. Atac fals 20
 16. Defensa del Conductor 30
 17. Atac amb revòlver (amb vigilància) 30
 18. Recerca i acompanyament del H.A 40
 19. Guarda d’objecte 30

Actitud general 36
Total 400

Protagonistes Principals del Ring

Conductor o Guía

Es tracta de la persona que entrena al gos, que el guia durant els exercicis i el company pacient que li proporciona educació d’alt nivell en l’art de l’obediència.
Junt amb el gos, formen el tàndem de competició, s’enfronten junts al reglament, davant el judici del jurat. La missió del guia serà conduir al seu gos, proporcionar-li la determinació, confiança i control necessaris per a que el gos es senti segur i realitzi correctament els exercicis.
En els salts, a l’inici del concurs, es posarà a prova la concentració del guia i l’agilitat del gos. En els exercicis d’obediència, la compenetració, la disciplina i la destresa de l’ensinistrament. En els exercicis de protecció, la confiança del tàndem, la complicitat i la confiança que s’hagi creat durant l’entrenament.
El vincle entre tots dos, serà reforçat en els concursos, però especialment en els entrenaments.

Gos Seleccionat

Per poder competir en Ring, el gos ha de complir no només amb les condicions físiques i de salut òptimes, sinó també amb les característiques de raça i qualitats del seu temperament que li aportin equilibri, intel·ligència, aptitud al treball i sociabilitat. Per tant, son comptades les races i individus que poden participar en aquest esport.

Races Principals en el Ring

En definitiva, el rei d’aquest esport és el Pastor Belga Malinois per les seves capacitats de treball i conformació física, tot i que també hi ha altres races que competeixen amb resultats excel·lents com:

 • Grup 1:
  Gossos pastor: Goenendael, Tervueren i Lakenois, Pastor Alemany, Collie, Beauceron, Briard, Picard, Pastor dels Pirineus, Pastor Holandès en totes les seves varietats, Pastor Hongarès, Puli.
  Gos de Bouvier: Bouvier de Flandes, Bouvier Bernois (suís).
 • Grup 2:
  Gossos de Guarda: Bóxer, Doberman, Hovawart, Schnauzer mitjà, Schnauzer gegant, Rottweiler.
 • Grup 3:
  Airedale terrier.

Home d'Atac

Tot i tractar-se de la mateixa figura, podem distingir segons la situació a dos tipus d’Home d’Atac (o Assistent): el HA d’entrenament i el HA de concurs.
La missió del HA d’entrenament és la de formar al gos en els exercicis de protecció, qui crearà una mossegada estable sense agressió, qui li ensenyarà totes les tècniques de mossegada com pivots, esquives, barratges, etc… El HA es converteix en l’entrenador del gos, el que li donarà tots els coneixements necessaris al seu alumne per a que, el dia de la competició el gos tingui tots els recursos necessaris per realitzar un bon exercici. Moltes vegades veurem, al finalitzar un entrenament, com el gos va a saludar amigablement al seu HA, doncs és qui li ha donat de mossegar, un dels millors plaers per aquest tipus de gos. Per tant, una bona compenetració entre el guia, el gos i el HA d’entrenament és fonamental per aconseguir resultats en aquest reglament.
D’altra banda, el HA de concurs serà l’encarregat de posar a prova el nivell d’entrenament de l’equip: respectant sempre el reglament, i sota la supervisió del jutge, intentarà manllevar tots els punts possibles al tàndem gos – guia, utilitzant l’astúcia, la rapidesa, la tècnica, i coneixements de l’entrenament del gos. Així, es converteix en el contrincant directe del gos, i en els exercicis de protecció (dins del reglament i respectant el grau del gos), intentarà dificultar els exercicis i restar tots els punts possibles; sempre des del respecte que es mereix un contrincant digne.

Altres Personatges Importants durant una competició de Ring Francès

Tanmateix, també existeixen altres personatges importants i auxiliars durant el transcurs dels concursos, que tenen un rol ben definit en el reglament de Ring Francès. La majoria tenen una funció d’auxiliars tècnics del Jurat i se’ls troba repartits pel camp per poder observar amb objectivitat tots els moviments i ordres, així com el temps de resposta en que es desenvolupen el Gos i el seu Guia.

Jurat

Són les persones encarregades d’observar i portar el registre del que ha passat en cada prova conforme el reglament, i indicar els moments en que inicia o acaba un exercici tocant una botzina, de manera objectiva i sense interpretacions personals o de valors abstractes com ara l’estil, l’actitud, el coratge, etc.

Algunes de les seves funcions són: verificar l’estat dels vestits i bastons dels H.A., exigint la seva conformitat amb el reglament, així com modular el treball d’aquests; coordinar les seqüències i l’arbitratge, així com establir la puntuació i les penalitzacions; donar instruccions als seus auxiliars i evidenciar les trampes. Disponen de l’espai al camp per col·locar als competidors així com l’ordre dels exercicis de cada etapa; velen per l’equitat per a que tots els exercicis puguin dur-se a terme de la mateixa forma per a tots els gossos, és a dir, circumstàncies iguals per a tots els concurstants. Els motius del punts que atorga, un cop finalitzada la prova, són escrits detalladament i entregats al conductor. Ha de conèixer el reglament a fons i verificar amb cronòmetre els requeriments de temps. Les qualificacions no depenen directament d’una persona, ja que s’avalua pel conjunt del Jurat, compost per diferents membres.

Homes de “Corvée” o de Terreny

Els Homes de Corvée recolzen la dinàmica de les proves a l’encarregar-se de moure el obstacles, per exemple: pujar o baixar nivells d’alçada dels salts, i del basculant en el salt de longitud, en funció de les mides demanades pel concursant. S’encarreguen dels preparatius i entrega dels accessoris com bastons, pistoles de fogueig i altres utensilis, així com d’executar les disposicions del Jutge i Jurat per llençar aliments o posicionar una parella de conductor i gos, així com de romandre on els indiqui el Jutge, actuant amb eficiència i rapidesa sense destorbar ni distreure durant els exercicis ni alterar el temps d’execució dels mateixos.

Comissari de Ring

Té un rol molt important de recolzament al Jutge, ja que és l’encarregat de passar comptes de les faltes del gos i de les infraccions comeses pel conductor al final de cada exercici, pel que ha d’estar atent a l’acció en tot moment per evitar falsejar el resultat de l’exercici i que s’indiqui la seva repetició. Convé que sigui un Jutge o un Conductor d’alt nivell, escollit d’entre ensinistrador amb èxit, que hagin presentat als seus gossos en proves anteriors.

Organitzadors

Generalment, els organitzadors són els mateixos Clubs com el de The Ring Factory de Natural Gos i Societats Canines que compten amb la competència i autorització per escrit i oficial del President de la Comissió de Utilització Regional d’aplicar els criteris selectius i el programa reglamentari de Ring Francès, compostos per veritables professionals i entusiastes del món caní, així com propietaris de gossos de raça amb la possibilitat de competir en aquest esport, distribuïts en diferents regions geogràfiques.

Han de disposar d’un terreny que obligatòriament mesuri almenys 80 metres de llarg i 40 metres d’ample, amb les marques i elements reglamentaris com els amagatalls i obstacles, per poder realitzar els Concursos. Així mateix, vigilar la preparació al detall de cada esdeveniment per a que les condicions de participació siguin iguals per a tots.

Patrocinadors i Entusiastes

També és important la participació de patrocinadors i entusiastes, ja que, en el cas dels primers, ajuden a aconseguir una major atracció al públic i nivell en les proves, pel que els clubs i els seus membres es motiven a millorar la seva tècnica, selecció i a comprometre’s més amb el gos com atleta i amb l’esport. I els segons, perquè són els que el donen a conèixer, acompanyen als competidors i en part, fomenten la socialització del gos i la seva habituació a varis estímuls, com el soroll.

Beneficis del Ring

Salut i Instint

Alliberem el màxim potencial del físic i temperament dels gossos seleccionats amb qualitats per practicar el Ring Francès, això vol dir que es transformen en atletes canins d’alt rendiment. 

Vigor, potència, salut, dinamisme i autosatisfacció que es reflecteixen també en una excel·lent relació quotidiana de benestar amb el seu company humà.

Seguretat i Determinació

A Natural Gos no entrenem gossos com a armes o per ser “gossos de seguretat”, considerem el Ring Francès com un esport, basat en la motivació i l’instint de presa, allunyant-nos de qualsevol mètode que pugui fomentar l’agressivitat, ja que els nostres gossos, abans que res, són gossos de família. Aquest esport és complet i integral, pel que compte amb una etapa de protecció, però la seva intenció global radica més enllà, en el balanç a través de la socialització, coneixement i entesa entre gos i humà, així com la salut física, mental i emocional del primer per aconseguir un ésser equilibrat i harmoniós amb els seus instints i capacitats a través del reconeixement de les experiències positives que el seu guia li aporta mitjançant confiança, obediència, exercicis, disciplina, respecte i seguretat mútues. 

Vincle i Fortalesa

Per construir un vincle sòlit amb el teu gos que repercuteixi en una comunicació immediata es necessita treball en la obediència i control diaris, de considerar la presència i necessitats –no només físiques sinó també emocionals- de l’altre, que desencadenin en el coneixement mutu. És per això que a Natural Gos emfatitzem que el joc proporciona al gos i al seu propietari les bases de la confiança i motivació. El nostre procés i filosofia professional estan pensats per proporcionar la llibertat de moviment en el nostres ampli espai de instal·laciones que faciliten l’aprenentatge de tots.

Saps com i on s’originà el Ring?

L’entrenament i obtenció de les 3 certificacions oficials de Ring Francès són una honorable distinció pel teu gos i per tu, doncs demostra la confiança i determinació de tots dos.

Història

A finals dels 1800s, a Bèlgica van començar a aparèixer demostracions de gossos pastors belgues com complements a altres esdeveniments esportius, d’entrenament, apostes i oci, entre elles les del “pare de l’esport caní Ring”, Edmond Moecheron. Fou així com va cridar l’atenció del comissari de policia de Gante, E. Ven Wezemael, qui va veure el potencial de les capacitats que els gossos adquirien mitjançant l’ensinistrament d’un guia talentós amb un programa de treball disciplinat. Temps després, va obrir la primera acadèmia de gossos policies, assentant les bases de la formació de gossos de seguretat.

A partir dels 1900s es va començar a realitzar els primers judicis sense tenir una estructura definitiva en l’esport del Ring Belga; i ja després de la 1ª Guerra Mundial¸al 1923, es va celebrar el primer Campionat Nacional.

Així és com el Ring Belga es va convertir en el precursor dels esports d’aquest tipus, ja que altres països també van desenvolupar les seves pròpies versions a partir d’aquest: Holanda el KNPV o Ring Holandès i França també el transformà en el seu propi programa, conegut com Ring Francès, que practiquem a Natural Gos.

Club The Ring Factory

A Natural Gos practiquem Ring a través de la nostra “Associació Esportiva Canina Natural Gos”, secció The Ring Factory, i som un club que pertany a la Federació Espanyola de Ring. Des de el nostre entre facilitem tots els coneixements, experiència, tècnica i instal·lacions per a que els nostres socis puguin practicar aquest esport a nivell competitiu, treballant tots els aspectes del Ring de forma assessorada, tant la part d’agilitat, obediència com exercicis de protecció de forma segura.

Conèixer el Ring Francès a través de Natural Gos!

Si creus tenir un gos amb les qualitats i potencial necessaris per practicar Ring Francès, acostat a Natural Gos i de gust us avaluarem i recolzarem per brindar-li un programa acord a les seves actituds.

Un vincle indestructible entre el teu gos i tu!

Al practicar ring bastant-nos en la motivació, el teu gos es convertirà en el més lleial i confiable company. És la prova màxima de seguretat, determinació i control.

Practica Ring Francès i descobreix el potencial del teu gos!

El Ring és sobretot un esport que permetrà al teu gos descarregar tota l’energia i instint de manera guiada, pel que es convertirà en una de les seves activitats preferides. El poder exercir la mossegada de forma controlada mitjançant la motivació, sense agressió, és equivalent al poder del joc, un autèntic plaer que el condueix a un estat emocional sa a més de crear una bona relació amb el propietari.

Passa el ratolí sobre cada requadre per conèixer més.

Competicions Anuals

Aportem la nostra experiència en competicions i exhibicions, així com la nostra filosofia d’entrenament positiu i motivador, tant pel gos com pel handler.

Un equip unit i motivat!

The Ring Factory és esperit de superació sa i comunitat basada en el màxim respecte cap a la llibertat i integritat del gos. Les pràctiques, participació en campionats i altres esdeveniments estableixen una pauta de socialització i desenvolupament sense igual.

Concentració i Avanç

Treballem junt als nostres clients de forma pràctica i constant per ajudar-los a avançar fins obtenir el màxim nivell de Ring, mantenint l’energia, concentració i motivació que donen empenta a la disciplina i obtenció de resultats.

Evolució continuada

El vostre camí és el nostre. Durant tot el procés, des de la iniciació fins al màxim nivell, la Mariona Monrós i tot l’equip de la Ring Factory us acompanyaran en tots els aspectes de l’aprenentatge del vostre gos, des dels exercicis d’obediència més simples fins als més complicats exercicis de protecció. Perquè creiem que el Ring ha d’estar obert a qualsevol persona amb passió, independentment dels coneixements previs que tingui. Entre tot l’equip, treballarem per donar un enfoc emocional correcte per a que el teu gos i tu sigueu un en el camp de competició.

Exercicis de Ring grau 3

Atletisme, Obediència i Protecció
 • Atletisme o Salts
 • Salt de tanca (entre  0.9 metros i 1.20m)
 • Salt de longitud (entre 3.5 a 4.5 metros)
 • Escalada d’empalissada (mínim 1,7 fins 2.3 metros)
 • Obediència
 • Seguiment amb corretja
 • Seguiment sense corretja amb morrió
 • Quedar-se quiet en absència del conductor
 • Refús d’aliment
 • Portar un objecte: apport vist, llençat, perdut
 • Posicions a distància
 • Enviament endavant
 • Protecció
 • Defensa del guia
 • Atac de front
 • Atac de fugida
 • Recerca de l’Home d’Atac i conducció
 • Atac de revòlver
 • Guarda d’objecte
 • Atac fals

Els exercicis mencionats aquí representen una síntesis molt breu del sistema complet de les proves, ja que resulta més dens i complexa, intercalant més varietat d’exercicis per prova, cada un amb un sentit específic per provar les qualitats del gos i la preparació del seu guia, d’acord amb el nivell de competició.

Si vols conèixer més sobre el Ring Francès, et convidem a assistir a algun dels nostres esdeveniments per aprendre a apreciar-lo de prop i entre coneixedors que et sàpiguen guiar de forma responsable i experimentada o a contactar-nos.

Et recomanem que no intentis practicar el Ring Francès sense els coneixements tècnics, preparació ni equip necessaris, ja que el teu gos, tu o tercers podríeu resultar ferits al intentar realitzar certs exercicis que requereixen: habilitat física potenciada per la preparació programada i progressiva, l’aportació de professionals amb experiència i un ambient controlat, allunyat de tints de brutalitat o riscs innecessaris per la integritat de l’animal que no representen l’esperit d’aquest esport.

Proper Esdeveniment

Facebook de Natural Gos

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.
Coneix més de Natural Gos, Centre d'Etologia i Educació Canina

Nom (requerit)

Email (requerit)

Missatge

Horaris de Pràctiques Ring Francès a Natural Gos

LMMJVSD
De 16:00 a 19:00De 9:00 a 13:00
Altres Seccions de Natural Gos

LA FRISBEE DIVISION

La Frisbee Division

Si hi ha un esport caní tan popular per la diversió i facilitat de realitzar-lo en qualsevol lloc, aquest és el Disc o Frisbee Dog. La Frisbee Division és la nostra marca esportiva dels cursos, activitats, concursos i esdeveniments que realitzem al voltant d’aquest esport caní per excel·lència.

Desenvolupa el vincle, diversió, equilibri, acceleració, rapidesa i agilitat amb La Frisbee Division.

OCI BCN

Oci Barcelona

Agilitat, rapidesa, obediència ‘i moltíssima diversió! OCI és un esport tot en un, en què el teu gos desenvoluparà diferents habilitats, al mateix temps que apreneu a comunicar-vos i el adiestras en obediència perquè us convertiu junts en la millor parella d’atletes.

Aprofita les qualitats d’aquest esport caní, enamora’t de la Obedience en el nostre grup OCI BCN.

NATURAL GOS

Natural Gos - Centro de Adiestramiento Canino

És un Centre d’Etologia Clínica i Educació Canina en què posem en pràctica coneixements, constants descobriments fisiològics i genètics, així com teories de moltes persones que van contribuir al fet que la etologia fos considerada una ciència, i els fem servir de manera responsable i didàctica per donar una millor formació i servei als nostres clients.

Coneix les nostres instal·lacions, equip i casos d’èxit.